برای دانلود نرم افزار های انتقال تصویر روی آیکون هر کدام کلیک کنید

دانلود نرم افزار CMS3 جهت انتقال تصویر روی کامپیوتر

cms3

نرم افزار پورت 34600 (دستگاه های albatron , optina , ITR , VIZITRON)

نرم سه
نرم دو
نرم یک

نرم افزار پورت 34567 (دستگاه های XM)

نرم پنج
نرم شش
نرم چهار

نرم افزار پورت 5801

نرم هشت

نرم افزار پورت 8050

نرم نه

نرم افزار پورت 6001

نرم ده

نرم افزار پورت 8000 (دستگاه های هایک ویژن)

نرم هفت

نرم افزار پورت 37777 (دستگاه های داهوا ، مکسرون ، کورتک ، فاروس)

نرم یازده